Categories

Archive

Jak określić sztukę, jak nazwać jej kształt? Czy wiemy tak naprawdę czym jest sztuka i czy potrafimy podejść do niej z prawdziwym szacunkiem?

Nie ma chyba innej takiej dziedziny, jak sztuka. Przemawia ona do nas wieloma barwami, dźwiękami, utworami czy aktami. Niektórzy twierdzą, że nie da się jej poprawnie zdefiniować, bo każde określenie będzie niewystarczające. Jest w tym dużo słuszności, lecz należy podchodzić do tego zagadnienia, jak to naprawdę czujemy, czyli, że sztuka to wszystko co na nas w jakiś sposób oddziałuje. Skoro umiemy zachwycić się konkretnym utworem, to już jest sztuka.

Z drugiej strony dla pozostałych osób konkretny utwór może być niezbyt udany, więc jednocześnie sztuka jest bardzo subiektywna. Sztuką można określić również każdy ludzki wytwór, który nie jest jednocześnie użytkowy, nie służy do rzeczy praktycznych, lecz ma radować nasze zmysły, ma cieszyć oczy, radować uszy, rozpalać nasze emocje. Oczywiście i tu mamy dylemat ponieważ tak zwana sztuka użytkowa właśnie – jak sama nazwa wskazuje – służy do rzeczy praktycznych.

Read more ›

Categories