Hotele pracownicze w Polsce- przeżytek czy przyszłość?

W jakich miastach w Polsce można przenocować za najmniejsze pieniądze? W hotelu pracowniczym lub na kwaterze robotniczej. Koszty za noc w hotelach pracowniczych zaczynają się się najczęściej od 15 zł, zaś na prywatnych kwaterach robotniczych, sięgają już jedynie 5 zł za jedną noc

.

Jak dużo jest takich obiektów? Wystarczy wprowadzić w okno hasło, np. noclegi pracownicze Łódź, bądź kwatery pracownicze Łódź, bądź jakiekolwiek inne miasto, aby dojść do wniosków, że nie brakuje ich terenie Polski. Jak jest najczęściej szacowane w Polsce otwartych jest kilkaset hoteli pracowniczych oferujących od kilkadziesiąt do ponad 100 tys. miejsc noclegowych.
weight loss
Autor: Tanvir Alam
Źródło: http://www.flickr.com
Hotel robotniczy, hotel pracowniczy, hotel garnizonowy, dom asystenta, pielęgniarki, lekarza, policjanta, budowlańca, etc. Jakiej nazwy by nie nosiły, obiekty noclegowe tego rodzaju służyły i były i są uznawane jako tymczasowe mieszkania dla grup pracowników. Kwatery pracownicze są w standardzie wyposażenia porównywalne do burs, akademików, czy domów akademickich, a z obiektów otwartej bazy noclegowej, do hosteli. Standardowo posiadają w swojej ofercie kilkuosobowe pomieszczenia, współdzielone kuchnie, sanitariaty na korytarzu (coraz rzadziej), świetlice oraz pralnie. Usługi oferowane w tego rodzaju miejscach są określane w zależności od ich charakteru, przeznaczenia i stopnia zamożności zakładu, który je finansuje. W przypadku hoteli utrzymywanych przez zakłady, to one wyznaczają poziom w opłatach. Najczęściej nie są one wysokie. Hotele pracownicze nie zapewniają standardowo sprzątania pokoi, wymiany pościeli, ani posiłków, wliczonych w obejmującą zazwyczaj nie dobę, ale miesiąc, cenę noclegów. To regulamin określa czy w obiektach mogą mieszkać nie tylko pracownicy, ale również ich rodziny.
wycieczki
Autor: Vertex
Źródło: Vertex
Na skutek reformy ustrojowej państwa liczba i znaczenie hoteli pracowniczych znacznie zmalała. Zrewolucjonizował się rynek pracy, większość zakładów przemysłowych nie zatrudnia znaczniej liczby pracowników zamiejscowych, ogranicza też katalog świadczeń socjalnych. Wiele obiektów została zlikwidowana wydzielona i sprywatyzowana.
Trochę odmienna jest sytuacja w przypadku szkół wyższych, gdzie akademiki oraz hotele – https://coraltravel.pl/Turcja/Side/hotel/SUNIS-ELITA/3967/40-260418-24FF.html – asystenta wciąż są elementem struktury uczelni. Zbliżona sytuacja ma miejsce w przypadku nauczycieli, wojska, czy policji. Obiekty należące do niektórych innych branż, np. hotele pocztowe Poczty Polskiej pełnią aktualnie najczęściej rolę ośrodków wypoczynkowych


.

Ciekawostką jest to, że w niektórych regionach kraju powstają nowe, oczywiście odpowiadające współczesnym warunkom, hotele pracownicze. Za przykład może posłużyć niedawno założona Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której z powodu braku miejscowej siły roboczej, powstały lokale zakładowe.

Comments are closed.