Hotele pracownicze w Polsce- przeżytek czy przyszłość?

W jakich miastach w Polsce można przenocować za najmniejsze pieniądze? W hotelu pracowniczym lub na kwaterze robotniczej. Koszty za noc w hotelach pracowniczych zaczynają się się najczęściej od 15 zł, zaś na prywatnych kwaterach robotniczych, sięgają już jedynie 5 zł za jedną noc

.

Jak dużo jest takich obiektów? Wystarczy wprowadzić w okno hasło, np. noclegi pracownicze Łódź, bądź kwatery pracownicze Łódź, bądź jakiekolwiek inne miasto, aby dojść do wniosków, że nie brakuje ich terenie Polski. Jak jest najczęściej szacowane w Polsce otwartych jest kilkaset hoteli pracowniczych oferujących od kilkadziesiąt do ponad 100 tys. miejsc noclegowych.
weight loss
Autor: Tanvir Alam
Źródło: http://www.flickr.com
Hotel robotniczy, hotel pracowniczy, hotel garnizonowy, dom asystenta, pielęgniarki, lekarza, policjanta, budowlańca, etc. Jakiej nazwy by nie nosiły, obiekty noclegowe tego rodzaju służyły i były i są uznawane jako tymczasowe mieszkania dla grup pracowników. Kwatery pracownicze są w standardzie wyposażenia porównywalne do burs, akademików, czy domów akademickich, a z obiektów otwartej bazy noclegowej, do hosteli. Standardowo posiadają w swojej ofercie kilkuosobowe pomieszczenia, współdzielone kuchnie, sanitariaty na korytarzu (coraz rzadziej), świetlice oraz pralnie. Usługi oferowane w tego rodzaju miejscach są określane w zależności od ich charakteru, przeznaczenia i stopnia zamożności zakładu, który je finansuje. W przypadku hoteli utrzymywanych przez zakłady, to one wyznaczają poziom w opłatach.

Wtedy, kiedy będziesz poszukiwać analogicznych porad, to takie wskazówki ze strony na pewno okażą się Tobie niesamowicie przydatne.

Najczęściej nie są one wysokie. Hotele pracownicze nie zapewniają standardowo sprzątania pokoi, wymiany pościeli, ani posiłków, wliczonych w obejmującą zazwyczaj nie dobę, ale miesiąc, cenę noclegów. To regulamin określa czy w obiektach mogą mieszkać nie tylko pracownicy, ale również ich rodziny.

wycieczki
Autor: Vertex
Źródło: Vertex
Na skutek reformy ustrojowej państwa liczba i znaczenie hoteli pracowniczych znacznie zmalała. Zrewolucjonizował się rynek pracy, większość zakładów przemysłowych nie zatrudnia znaczniej liczby pracowników zamiejscowych, ogranicza też katalog świadczeń socjalnych. Wiele obiektów została zlikwidowana wydzielona i sprywatyzowana.
Trochę odmienna jest sytuacja w przypadku szkół wyższych, gdzie akademiki oraz hotele – https://coraltravel.pl/Turcja/Side/hotel/SUNIS-ELITA/3967/40-260418-24FF.html – asystenta wciąż są elementem struktury uczelni. Zbliżona sytuacja ma miejsce w przypadku nauczycieli, wojska, czy policji. Obiekty należące do niektórych innych branż, np. hotele pocztowe Poczty Polskiej pełnią aktualnie najczęściej rolę ośrodków wypoczynkowych


.

Ciekawostką jest to, że w niektórych regionach kraju powstają nowe, oczywiście odpowiadające współczesnym warunkom, hotele pracownicze. Za przykład może posłużyć niedawno założona Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której z powodu braku miejscowej siły roboczej, powstały lokale zakładowe.

Comments are closed.