Categories

Archive

Wyjazdy do ziemi świętej

Niektóre wierzący muszą odbyć chociażby jedną pielgrzymkę do miejsca kultu. Łączy się to z religią, której są wyznawcami. Dla osób z naszego kraju bardzo ważnym miejscem jest Ziemia Święta. Nigdzie nie jest zapisane, że każdy chrześcijanin musi tam się wybrać, ale wiele ludzi wierzących w Chrystusa Pana wykupuje wycieczka do ziemi świętej.

Read more ›

Categories