Categories

Archive

Rzeszów to coraz prężniej rozwijający się ośrodek miejski. Miasto z bogatą historią, z perspektywami na przyszłość

Rzeszów to jedno z bardziej interesujących miast Polski, rozciąga się na pograniczu dwóch makroregionów. Pierwszym z nich jest Kotlina Sandomierska, kolejnym Pogórze Środkowobeskidzkie. Główna część Rzeszowa leży na Podgórzu Rzeszowskim, a kolejne części, to północny kraniec Rzeszowa, który jest położony na Pradolinie Podkarpackiej i południowy teren miasta położony na Pogórzu Dynowskim.

Read more ›

Categories