Losy narodu żydowskiego od wieków przeplatają się z naszą historią

Przez ten okres czasu bardzo różnie układały się stosunki między obiema narodami, bardzo różne także stereotypy i wyobrażenia po dziś dzień funkcjonują w społeczeństwie. Przed wybuchem wojny w 1939 roku Żydzi stanowili prawie 10 procent społeczeństwa, i tak naprawdę była to społeczność bardzo różnorodna.

szkoła

Autor: daryl_mitchell
Źródło: http://www.flickr.com

Wojna bardzo zmieniła ten obraz, w wyniku ludobójstwa dokonanego przez Niemców kilka milionów Żydów były zastrzelonych albo zamordowanych w obozach zagłady. Po zakończeniu wojny żydowskiemu narodowi także łatwo nie było, duża część z ocalonych albo wyemigrowała sama do Ameryki lub Izraela, albo została przymuszona do tego przez nowe władze.

Dopiero po zakończeniu ery komunizmu na naszych ziemiach sytuacja Żydów stała się wyjaśniona, i dzisiaj blisko dwadzieścia tysięcy ludzi tej narodowości mieszka i pracuje pośród nas. Jednak pomimo tego, że mamy już 21 wiek i nasze społeczeństwo jest znacznie bardziej świadome niż kilka dekad temu, to nadal są obecne w nim stereotypy przedstawiające Żydów nie zawsze w najlepszym świetle.

szkoła

Żeby pokazać, jak naprawdę może wyglądać społeczeństwo żydowskie, jak żyło i funkcjonowało przez minione wieki, został uruchomiony wyjątkowy program edukacyjny dla młodych ludzi. Nazwano go szkoła Dialogu, podczas niego młodzi ludzie poznają historię żydowskich rodzin w swojej miejscowości i opracowują projekt to upamiętniający. Przez takie inicjatywy jest sporo szans na przełamanie kłamliwych stereotypów o narodzie żydowskim i uświadomienie społeczeństwu, że Żydzi żyją i mieszkają w naszych miastach i miasteczkach.

Szczególnie pośród młodzieży jest to ważne, przez takie projekty mogą oni odejść od z błędnych poglądów, które czasami do dnia dzisiejszego mają starsze pokolenia. Także takie pomysły jak szkoła prywatna w Warszawie (przeniesiony tutaj) żydowska Wrocław mogą mieć duże szanse na pokonanie stereotypów, dzięki nim młodzież i dzieci uczą się swojej historii i kultury, a równocześnie tolerancji i funkcjonowania w naszym społeczeństwie.

Źródło: etzchaim.pl

Comments are closed.