Categories

Archive

Losy narodu żydowskiego od wieków przeplatają się z naszą historią

Na przestrzeni dziejów różnie układały się stosunki pomiędzy tymi narodowościami, różne też uprzedzenia i stereotypy do dnia dzisiejszego są obecne wśród ludzi. Przed wybuchem wojny w 1939 roku ludność żydowska stanowiła prawie jedną dziesiątą społeczeństwa, i tak naprawdę była to społeczność niezwykle różnorodna.

Read more ›

Categories