Categories

Archive

Recenzje filmowe ratują przed stratą czasu

Oglądanie filmów to zdecydowanie jedna z najczęstszych form spędzania wolnego czasu. Człowiek strudzony, zmęczony po pracy albo innych codziennych zajęciach, czuje potrzebę oderwania się od rzeczywistości i uciec właśnie w świat wymyślony przez reżysera. Widz wybiera sobie różne formy oglądania, na przykład wyjście do kina na nowy film, ukrycie się w domowym zaciszu przed laptopem lub projekcja w liczniejszym gronie przed kinem domowym z wielkim telewizorem 3D. Właściwie cel i tak zawsze jest ten sam – czas relaksu.

Read more ›

Categories

Zaproszenia ślubne – kilka reguł

Rozsyłanie zaproszeń ślubnych posiada długą historię, którą trzeba liczyć już od Wieków Średnich. Oczywisty jest fakt, że większa część mieszkańców ówczesnego świata nie umiała pisać, stąd też pisemne zaproszenia ślubne były domeną wysoko urodzonych.
Pozostałych ludzi często informowano ustnie przez gońców i heroldów. W zwyczajach wiejskich przyszła mężatka zapraszała na zamążpójście i wesele bezpośrednio. Wieloletni monopol szlachty w układaniu zaproszeń ślubnych sprawił, że do dziś dnia istnieją pewne rygorystyczne normy ich spisywania.

Read more ›

Categories