Categories

Archive

Recenzje filmowe ratują przed stratą czasu

Oglądanie filmów to z pewnością jedna z najczęstszych form spędzania wolnego czasu. Człowiek wycieńczony, zmęczony po pracy albo innych codziennych zajęciach, ma potrzebę oderwania się od rzeczywistości i zbiec właśnie w świat filmu. Widz wybiera różne formy oglądania, na przykład wyjście do kina na nowy film, ukrycie się w domowym zaciszu przed laptopem lub projekcja w liczniejszym gronie przed domowym kinem z wielkim telewizorem. Właściwie cel i tak zawsze jest ten sam – odpoczynek.

Read more ›

Categories

Zaproszenia ślubne – kilka reguł

Rozsyłanie zaproszeń ślubnych posiada długą tradycję, którą można liczyć aż od Średniowiecza. Oczywisty jest fakt, że większość mieszkańców ówczesnego świata cierpiała na analfabetyzm, stąd też pisane zaproszenia ślubne były przywilejem wysoko urodzonych.
Resztę mieszkańców zwykle powiadamiano ustnie poprzez gońców i heroldów. W zwyczajach wiejskich przyszła mężatka zapraszała na zaślubiny i wesele bezpośrednio. Długoletni monopol klas wyższych w spisywaniu zaproszeń na ślub sprawił, że do dziś istnieją pewne określone normy ich tworzenia.

Read more ›

Categories