Jakie umiejętności można zyskać kończąc turystykę i rekreację?

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja jest połączaniem wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczących dużej ilości innych dziedzin, takich jak nauka o środowisku, wiedza o kulturze, nauki humanistyczne, ekonomia i prawo. Idealnym kandydatem na wspomniane studia jest osoba, interesująca się tą dziedziną, oraz podróżami, sportem i sposobami spędzania wolnego czasu.

Uczelnie wyższe, oferujące ten kierunek, dają możliwość nabycia informacji o zjawiskach odnoszących się do tej dziedziny oraz sposobach ich badania. Studenci uczą się planowania oferty turystycznej dla zróżnicowanych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się oraz wykorzystania najnowszych środków przetwarzania i przesyłu informacji. W harmonogramie kierunku Turystyka – przeczytaj więcej tutaj – i rekreacja, umieszczone są również przedmioty, dzięki którym słuchacz zdobywa umiejętności w zakresie promocji wydarzeń turystycznych. Oprócz tradycyjnych zajęć dydaktycznych maja miejsce też obozy letnie i zimowe oraz zajęcia w terenie. Bardzo często konieczna jest nauka dwóch języków obcych.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Studia turystyka – http://www.eccotravel.eu/kanada/ – i rekreacja daje szerokie możliwości na rynku pracy ,a także mnóstwo ścieżek kariery. Student opisywanego kierunku ma zróżnicowany wybór branż, z jakimi może związać własną drogę zawodową , a także wiele stanowisk, jakie ma możliwość objąć. Po zakończeniu edukacji, absolwent może pracować w wydawnictwie oferującym informatory turystyczne, biurze podróży, jako osoba zarządzająca w hotelu, czy pilot wycieczek.

Wielotematyczność którą charakteryzuje się turystyka i rekreacja oraz mnogość i dywersyfikacja ścieżek kariery, które może wybrać absolwent wspomnianego kierunku sprawiają, że jest on jednym z popularnych kierunków kształcenia.

Comments are closed.