Sztuka art deco w naszym kraju – główna gałąź czasów modernizmu

Styl art deco wprowadzony został w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku i był odpowiedzią na zanik dyscypliny przestrzennej przejawiający się w popularnych w ówczesnym czasie pozostałych kierunkach tworzenia. Omawiany styl odróżnia się przede wszystkim symetrycznością i czerpaniem z ponadczasowych wzorów geometrycznych, aczkolwiek nie tylko.

obraz art deco

Autor: Randen Pederson
Źródło: http://www.flickr.com

Istotną wagę przykładano do używania dzieł tradycyjnych, charakterystycznych dla grup etnicznych czy ludowych. W założeniu był to styl nowoczesny, który zawiera w sobie wzmocnienie dążeń nowatorskich z czerpaniem ze źródeł.

Kliknij ten link oraz zobacz więcej pizza Lubin cuprum dokładniejszych informacji dotyczących analizowanego tu tematu. Na pewno jest on niezwykle emocjonujący.

Nurt ten, mimo iż zauważalny praktycznie w każdym z odłamów sztuki, od razu zauważalny był w dziedzinach projektowania przemysłowego. Mimo to często w dzisiejszych zbiorach na wystawach sztuki modernistycznej prosto zobaczymy obrazy art deco, których popularność powraca w ostatnim czasie – zobacz: galeria art deco.

Przypuszczalnie istotę stanowi tu fakt znaczniejszej ostatnio powszechności sztuki w trakcie urządzania wnętrz i co za tym idzie potrzeby łatwego jej rozumienia przez reprezentantów każdej grupy społecznej. W obrazach styl ten stawia przecież na prostotę przekazu, symetrię, geometryczność i relatywnie żywe barwy. Są to przecież dokładnie takie właściwości, jakie ludzki mózg korzystnie odbiera.

Praca w omawianym nurcie nie była obca również rodzimym nam artystom (porównaj). Polskie art deco to warta podkreślenia grupa krakowska, np. „Warsztaty Krakowskie”. Było to ugrupowanie, które czerpało z klasycznej sztuki ludowej niosąc ze sobą jednak dążenia do przekształcenia go do nurtu narodowego. Z całą pewnością udało się mu stworzyć nurt klasyczny i nowatorski jednocześnie.

Comments are closed.