Categories

Archive

Wypłaty za noclegi pracownicze w mieście Łódź

Pracodawca, przyjąwszy osobę do pracy pokazuje miejsce i okres wykonywania przez niego zadań. Zdarza się tymczasem, że zatrudniony w ramach tych obowiązków firmowych musi opuścić na zalecenie pracodawcy stałe miejsce pracy po to, żeby zrealizować obowiązki służbowe poza miejscowością, w jakiej jest miejsce stałego pobytu firmy.

Read more ›

Categories