Categories

Archive

Wypłaty za noclegi pracownicze w mieście Łódź

Pracodawca, przyjąwszy osobę do pracy wskazuje punkt i okres wykonywania przez niego pracy. Zdarza się jednak, że zatrudniony w ramach swoich zadań firmowych musi opuścić na polecenie pracodawcy stałe miejsce pracy po to, by przeprowadzić obowiązki służbowe poza siedzibą, w której jest miejsce stałego pobytu przedsiębiorstwa.

Read more ›

Categories