Categories

Archive

Wypłaty za noclegi pracownicze w mieście Łódź

Pracodawca, przyjmując osobę do pracy wskazuje miejsce i czas wykonywania przez niego pracy. Zdarza się jednakże, że pracownik w ramach tych zobowiązań służbowych musi opuścić na polecenie pracodawcy stałe miejsce pracy po to, żeby spełnić zadanie służbowe poza siedzibą, w jakiej jest siedziba przedsiębiorstwa.

Read more ›

Categories